Get Adobe Flash player

chwilowki online

Regulamin

 

REGULAMIN

 WYKONYWANIA SKOKÓW NA GUMOWEJ LINIE

 BUNGEE JUMPING

 

 

Warunkiem dopuszczenia do skoku jest własnoręczne podpisana akceptacja Regulaminu Wykonywania Skoków Na Gumowej Linie Bungee Jumping oraz potwierdzenie DOBREGO STANU ZDROWIA.

 

ZABRANIA SIĘ wykonywania skoków:

  • Osobom będącym pod wpływem alkoholu  lub innych środków odurzających,
  • Kobietom ciężarnym,
  • Osobom z chorobami narządu ruchu a w szczególności po przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych, uszkodzeniach miednicy i obrażeniach kręgosłupa,
  • Osobom cierpiącym na choroby układu krążenia

 

Instruktorzy oraz obsługa Skoków Na Gumowej Linie Bungee  to pasjonaci skoków Bungee a nie personel medyczny, wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia powinny zostać skonsultowane z lekarzem. Decydując się na skok, Skoczek potwierdza brak medycznych przeciwwskazań do skoku.  

 

Decyzję o skoku podejmują osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do skoku pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna w obecności INSTRUKTORA.

 

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem skoczka do skoku wykonuje Instruktor.

 

Skoczek powinien zostawić przed skokiem wszelkie przedmioty mogące wypaść przy skoku (telefon, klucze, dokumenty, pieniądze itp.)

 

W przypadku, gdy skoczek po trzecim sygnale Instruktora (3, 2, 1, BUNGEE) nie odda lub zrezygnuje ze skoku, nie zwraca się poniesionych kosztów.

 

Zabrania się chwytania liny podczas skoku.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia osoby do skoku bez podania przyczyny.

 

W przypadku niedostosowania się do regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego niekorzystne dla skoczka następstwa.

 

Skoki na Gumowej Linie Bungee to sport ekstremalny, wiążący się z ryzykiem i nieprzewidywalnymi sytuacjami niezależnymi od Organizatora przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Skoczek jest świadom ryzyka i Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

Organizator ma prawo decydować o kolejności wykonywanych skoków.

 

 

ORGANIZATOR